Відомість випуску готової продукції бланк

відомість випуску готової продукції бланк

Вони додаються до звіту про рух готових виробів. При цьому повинно бути вжито всіх необхідних заходів щодо збереження матеріалів. Заниження оцінки продукції дає можливість посадовим і матеріально відповідальним особам підприємств і торговельних організацій вилучати частину виторгу, складову різницю між продажною і заниженою в обліку вартості продукції. Сума, на яку первісна вартість продукції перевищує чисту вартість її реалізації, є втраченою і списується на витрати звітного періоду з відображенням зазначеної вартості в позабалансовому обліку. План (графік) документообороту розробляється головним бухгалтером і затверджується керівником. Серед них слід виділити: перевірку документів (формальну перевірку і перевірку по суті), арифметичну, або лічильну, перевірку документів, зіставлення (звірку) документів, письмовий запит та економічний аналіз.

Накопичувальна відомість випуску готової продукції бланк

Скачать DOC: ИСТО_ПОСОБИЕ.doc

Скачать RTF: Сдано_в_РИО_стац_0501.rtf

Скачать DOC: Ярема_Технічне редагування.doc

Похожие записи: