H фрмовий бланк зразок заповнення

Відповідно до п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби» до первісної вартості об’єкта основних засобів можна включати, зокрема, витрати на їх установку, монтаж, налагодження та інші послуги, пов’язані з доведенням такого об’єкта до стану, придатного для використання. Зобов’язання реєструються по реєстру бюджетних зобов’язань, який ви будете набиратися в програмі яку ми вам надамо, де будуть зазначатися дата договору, сума договору, та строк його дії. Незареєстрована технологічна та інша електронна інформація зберігається за потребою користувача. При цьому реєстраційний номер цих документів має тільки цифрові символи: наприклад, N 256; — накази з кадрових питань — у департаменті персоналу, відділі кадрів за окремою нумерацією. Листи від зазначених банківських установ підписуються першими керівниками, а в разі їх відсутності — особами, які їх заміщують. Особа, якій доручено виконання документа, може давати доручення безпосереднім виконавцям відповідно до п.3.4.7. 3.4.10. Документи з дорученням керівництва «Для ознайомлення», як правило, направляються зазначеним у резолюції службовим особам в оригіналі «по колу» і повертаються до канцелярії. Зокрема, не зрозуміло, про яке отримання доходу у вигляді зарплати йдеться — отримання зарплати у звітному періоді чи взагалі її отримання за цим місцем роботи, в т. ч. у попередніх звітних періодах?

Бланки

Скачать PDF: pologennya_pro_kafedru.pdf

Похожие записи: